Goede God, Uw Zoon is de weg, de waarheid en het leven. Wij danken U voor Zijn woorden van wijsheid ten leven. Wij bidden U daarom dat velen in Bangladesh kennis nemen van het Evangelie en dat de ontmoeting met Jezus Christus en Zijn Kerk hun leven ten goede keert. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw Licht. Door Christus onze Heer.