Goede God, tijdens het Paasfeest willen wij U op verzoek van Paus Franciscus vragen dat de economen de moed vinden om iedere vorm van economie af te wijzen die anderen uitsluit en dat zij nieuwe wegen naar gelijke kansen en algemeen materieel en geestelijk welzijn weten te openen. Wij bidden U dat mensen met macht en invloed de waarheid van het Evangelie leren kennen; dat zij hun macht en vermogen inzetten voor een vreedzame wereld. Door Christus onze Heer.