Almachtige en eeuwige God, Uw Kerk belijdt steeds weer met vreugde Uw weldaden en wonderen. Wij bidden U deze eerste week van 2017 voor de groeiende Kerk in China. Geef dat zij onder de leiding van bekwame herders steeds getuigt van de waarheid van het Evangelie. Geef dat de groeiende Kerk Gods instrument mag zijn bij de omvorming van de Chinese maatschappij en dat de liefde en gerechtigheid van Jezus Christus steeds meer gestalte krijgen in het leven van de inwoners van dit enorme land. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige bisschoppen en kerkleraren Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, door Christus onze Heer.