Goede God, Uw Zoon nodigt ons uit om heilig te zijn. Wij vragen daarbij Uw hulp: heilig ons door onze oprechte gebeden voor Uw Kerk in nood. Wij bidden U vandaag op verzoek van Paus Franciscus dat de godgewijde mannen en vrouwen hun missionaire vurigheid hervinden en op zoek gaan naar de armen, gemarginaliseerden en de mensen zonder stem. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia van het Kind Jezus, door Christus onze Heer.