Almachtige God, U hebt Uw Zoon doen opstaan uit de doden en hem doen zetelen aan Uw rechterhand. Wij vragen U dat wij steeds ter harte nemen wat Zijn lijden ons te zeggen heeft en dat wij deel mogen hebben aan Zijn verrijzenis en verheerlijking. Geef dat ons gebed en onze goede werken vrucht dragen voor onze wereld en in ons eigen leven. Vandaag willen wij Uw zegen vragen voor Uw Kerk in nood in Pakistan. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Alfonsus Maria de’Liguori, door Christus onze Heer.