Barmhartige God, U bezielt met Uw goede Geest alle mensen van goede wil. Wij bidden U vandaag op verzoek van Paus Franciscus dat degenen die belast zijn met de rechtspraak integer handelen en dat ongerechtigheid in de wereld niet het laatste woord heeft. Door Christus onze Heer.