Almachtige God, Gij hebt de wereld geschapen en de mens aangesteld om Uw Schepping te behoeden. Gij hebt daarna de mensen opgedragen te arbeiden en Gij verwacht dat onze inspanning gericht is op hogere waarden. Wij bidden U: laat ons werk er steeds van getuigen dat wij leven als Uw kinderen. Geef voldoende werk aan mensen die werk zoeken en ook rust aan mensen die te veel werk moeten verrichten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jozef, de arbeider, door Christus onze Heer.