God van liefde, U openbaart zich in de broederlijke en zusterlijke liefde voor elkaar. Wij bidden U voor onze broeders en zusters in Somalië, Eritrea, Djibouti en in andere gebieden die lijden onder religieus geweld. Schenk geborgenheid, verlichting en veiligheid aan de slachtoffers, speciaal aan de kinderen. Wij vragen U dat velen zich het lot van deze mensen aantrekken. Dat steun en hulp een weg mag vinden naar deze landen en gebieden. Dat deze goed besteed worden en vrucht mogen dragen. Door Christus onze Heer.