Almachtige, eeuwige God, van oost tot west worden Uw heilsdaden met vreugde verkondigd door Uw Kerk. Dit nieuwe jaar bidden wij om Uw zegen voor onze wereld. Dat het geloof in Uw Zoon Jezus Christus bij de mensen veel mag toenemen en vrucht mag dragen. Dat velen de sacramenten van het doopsel en vormsel ontvangen en zich als Christen inzetten voor vrede en gerechtigheid overal ter wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Moeder van God, door Christus onze Heer.