Hoogfeest Petrus en Paulus 29 juni 2023

Drieëne God, de Kerkgemeenschap van Uw Zoon bevindt zich over de hele wereld. Uw kinderen stammen uit alle volkeren, rassen, talen en naties. Wij vragen U op dit hoogfeest om onze eenheid in Jezus Christus te behoeden en te zegenen. Schenk de ene, heilige katholieke en apostolische Kerk telkens opnieuw de heilige Geest opdat zij steeds meer instrument van Uw vrede, en teken van Uw Koninkrijk, moge zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus en de heilige Paulus, apostelen, martelaren tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.