Hemelvaart van de Heer 26 mei 2022

God onze Vader, U hebt Uw Zoon Jezus Christus opgenomen om te leven bij U. Hij zetelt aan Uw rechterhand waar Hij voor ons bij U ten beste spreekt. In Hem reikt de aarde tot in de hemel. Wij vragen U: laat zijn Geest nu komen over ons en geef ons de kracht om te getuigen voor alle mensen dat U altijd met ons bent. Geef dat wij trouw zijn aan zijn opdracht om de Blijde Boodschap te verkondigen tot aan de uiteinden van de wereld. Door Christus onze Heer.