Hemelvaart van de Heer 18 mei 2023

Heer onze God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus verheerlijkt en opgenomen om voor altijd te leven bij U in de hemel. Hij zetelt aan Uw rechterhand en is onze Voorspreker ten goede. In Hem reikt de aarde tot in de hemel. Wij vragen U: laat zijn heilige Geest nu komen over onze wereld, en geef ons de kracht om te getuigen voor alle mensen dat U altijd met ons bent. Geef dat wij trouw zijn aan zijn opdracht om het Evangelie te verkondigen aan alle volkeren. Door Christus onze Heer.