Hemelvaart van de Heer 13 mei 2021

Heer onze God, U hebt Uw Zoon Jezus Messias verheerlijkt en opgenomen om voor altijd te leven bij U. Hij zetelt aan Uw rechterhand en is onze Voorspreker. In Hem reikt de aarde tot in de hemel. Wij vragen U: laat zijn Geest over onze wereld komen en geef ons de kracht om te getuigen voor alle mensen dat U altijd met ons bent. Geef dat wij trouw zijn aan Zijn opdracht om het Evangelie te verkondigen aan alle volkeren. Door Christus onze Heer.