Goede God, Uw Zoon Jezus de Christus heeft door Zijn menswording en verrijzenis de hemel en aarde met elkaar verbonden. Geef dat wij zijn voorbeeld steeds navolgen en onze naasten altijd tegemoet treden met liefde en respect. Geef dat wij Uw wil doen en zo meehelpen onze aarde om te vormen tot een plaats waar vrede en gerechtigheid heersen. Door Christus onze Heer.