Levende God,Uw Zoon, Jezus de Christus, heeft door zijn menswording en verrijzenis de hemel en aarde met elkaar verbonden. Geef dat wij Zijn voorbeeld altijd navolgen en onze naasten tegemoet gaan met liefde en respect. Geef dat wij door Uw wil te doen, groeien in liefde voor U en voor onze naasten. Schenk ons de kracht en het geduld om mee te helpen onze aarde om te vormen ten goede.Door Christus onze Heer.