Heilige Drie-eenheid 4 juni 2023

Drieëne God, het geheim van Uw eigen wezen hebt U willen openbaren door de vleeswording van Uw Zoon. Wij danken U voor de gave van Uw heilige Geest, Die ons hart ontvouwt voor Uw levend Woord. Geef dat wij, ter ere van U, steeds meer groeien in liefde voor onze naasten. Wij bidden U dat ons gebed vruchten van caritas voortbrengt, en dat onze inzet voor onze vervolgde broeders en zusters daadwerkelijk verlichting brengt in hun leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Domingo del Barrio Batz, echtgenoot en koster, martelaar, vermoord tijdens overheidsacties in Guatemala, door Christus onze Heer.