Almachtige eeuwige God, Stervend aan het kruis heeft Uw Zoon Jezus Christus Uw heerlijkheid aan alle volken geopenbaard. Wij vragen U op deze heilige dag: waak over het werk van Uw barmhartigheid en geef dat Uw Kerk, verspreid over de hele wereld, stand houdt in de belijdenis van Uw Naam. Door Christus onze Heer.