Eeuwige God, stervend aan het kruis tussen twee misdadigers in, heeft Uw Zoon Jezus de Christus Uw heerlijkheid aan alle volkeren geopenbaard en ons Uw Geest gegeven. Wij vragen U op deze heilige dag: waak over het werk van Uw barmhartigheid en geef dat Uw Kerk, verspreid over de hele wereld, standhoudt in de belijdenis van Uw Naam. Door Christus onze Heer.