Goede Vrijdag 29 maart 2024

Almachtige God, stervend aan het kruis, heeft Uw Zoon Jezus Christus het mysterie van Uw heerlijkheid aan alle volken geopenbaard en Uw leven gevende Geest uitgestort. Wij vragen U op deze hoog heilige dag: waak over het werk van Uw barmhartigheid en geef dat Uw Kerk, verspreid over de hele wereld, standhoudt in de verdrukking en in de belijdenis van Uw Naam. Door Christus onze Heer.