Goede Vrijdag 2 april 2021

Almachtige God, stervend aan het kruis, heeft Uw Zoon Jezus Christus het mysterie van Uw heerlijkheid aan alle volken geopenbaard. Wij vragen U op deze heilige dag: waak over het werk van Uw barmhartigheid en geef dat Uw Kerk, verspreid over de hele wereld, standhoudt in de verdrukking en in de belijdenis van Uw Naam. Door Christus onze Heer.