Goede Vrijdag 15 april 2022

Almachtige en barmhartige God, stervend aan het kruis, heeft Uw Zoon Jezus Christus het mysterie van Uw heerlijkheid aan alle volken geopenbaard en Uw levengevende Geest uitgestort. Wij vragen U op deze hoogheilige dag: waak over het werk van Uw barmhartigheid en geef dat Uw Kerk, verspreid over de hele wereld, standhoudt in de verdrukking en in de belijdenis van Uw Naam. Door Christus onze Heer.