Genadige God, trouw tot in de dood heeft Uw Zoon Jezus Messias, stervend aan het kruis, Uw heerlijkheid aan alle volkeren geopenbaard en ons Uw heilige Geest geschonken. Wij vragen U op deze heilige dag: waak over het werk van Uw barmhartigheid en geef dat Uw Kerk, verspreid over de hele wereld, stand houdt in de belijdenis van Uw Naam. Door Christus onze Heer.