donderdag 9 november 2023

Genadige God, U biedt de mens de vrijheid om te kiezen voor het eeuwige leven of voor de eeuwige dood.  Wij bidden U dat mensen in India de vrijheid genieten om te kiezen voor de Weg van Jezus Messias, en dat zij zijn Boodschap van liefde mogen vieren en verkondigen zonder angst voor represailles. Wij bidden U vandaag voor hen die lijden onder maatschappelijke uitsluiting omwille van hun geloof. Geef hun hoop op betere tijden, en wees hun nabij wanneer zij ontmoedigd raken. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Johannes, door Christus onze Heer.