Barmhartige Heer, Uw Woord en Geest gaan uit over de wereld en brengen heil aan hen die voor U open staan. Wij vragen Uw beschermende zegen voor alle verkondigers van de Goede Boodschap in Pakistan. Leg wijze woorden in hun mond; geef hun de energie en moed om vol te houden bij tegenwerking; schenk hun een grote liefde voor U en voor al hun toehoorders. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Gorcum, door Christus onze Heer.