donderdag 8 juli 2021

Levende God, U hebt Uw grote barmhartigheid voor de zieken en allerarmsten geopenbaard in Jezus van Nazareth. Wij bidden U vandaag voor mannen en vrouwen in Pakistan die zoeken naar de betekenis van hun leven. Geef dat zij in Jezus Christus antwoord vinden op hun vragen; geef dat zij na deze verlichting van hun geest de sacramenten ontvangen, en zo beginnen uit te groeien tot de volle maat van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maria Adolfina en haar gezellinnen, maagden en martelaressen, door Christus onze Heer.