donderdag 8 februari 2024

Goede God, wij belijden U dat wij zondaars zijn en vertrouwen erop dat U, desondanks, onze gebeden verhoort. Wij bidden U daarom vandaag voor de katholieke gemeenschap in Sri Lanka. Sterk hen die oud en ziek zijn, schenk hoop aan hen die geen werk hebben, en wees hun nabij die verdriet hebben. Wij danken U voor het geloof en de getuigenis van de Sri Lankaanse Christenen en bidden U dat hun voorbeeld hun landgenoten prikkelt om meer te willen weten over Uw Zoon en zijn Kerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Josephine Bakhita, religieuze, voormalige slavin in Soedan, door Christus onze Heer.