donderdag 8 december 2022 

Goede God, bron van heiligheid, de trouwe vrouwen stonden bij de Gekruisigde op Golgotha en bezochten als eersten het lege graf van de Verrezene. Op deze feestdag bidden wij u voor alle vrouwen van goede wil in Rusland en de Oekraïne; voor vrouwen die vrede zoeken; voor vrouwen die voor hun naasten zorgen; voor moeders die groot verdriet kennen. Wij bidden voor alle vrouwen die op U hun hoop hebben gevestigd. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Moeder van God de Zoon, door Christus onze Heer.