donderdag 8 april 2021

Barmhartige God, Vader van onze verrezen Heer en Redder Jezus Christus. U verhoort de gebeden van mensen die tot U roepen in nood en angst. Wij vragen U: kijk om naar de verzuchtingen van kinderen die gedwongen worden om te werken, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Geef dat er een oplossing komt voor de armoede en sociale structuren die kinderarbeid in stand houden. Behoed kinderen tegen uitbuiting, misbruik en geweld en schenk hun de hoop die het Paasfeest belooft. Door Christus onze Heer.