donderdag 7 september 2023

Goede God, in Jezus, Uw welbeminde Zoon en Gezalfde, hebt Gij Uw heerlijkheid en barmhartigheid aan alle volkeren geopenbaard. Wij vragen U vandaag om Zijn zegen voor jongemannen van goede wil die wonen in Myanmar. Voor jongemannen die oprecht de vrede zoeken en gerechtigheid verkondigen. Wij vragen Uw speciale zegen voor hun die  – vaak in het geheim – op Jezus Christus hun hoop hebben gevestigd. Dit bidden wij U op voorspraak van de zalige Ralph Corby, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.