Heer onze God, U biedt ons, in Uw eniggeboren Zoon, het eeuwige leven aan. Geef dat wij door gebed en studie, alsook door werken van naastenliefde, verder mogen groeien tot de volle maat van Jezus Christus. Wij bidden dat mannen en vrouwen in Iran ook de vrijheid krijgen om volgelingen van Jezus te worden en het Evangelie te verkondigen aan hun landgenoten. Door Christus onze Heer.