donderdag 7 maart 2024

Goede God, in den beginne heeft U de mens geschapen als man en vrouw naar Uw beeld en gelijkenis. Wij vragen vandaag Uw zegen voor vrouwen die leven en werken op het platteland van Colombia. Om beter onderwijs, gezondheidszorg en voeding. Wij bidden U ook voor de religieuzen die zich inzetten voor de positie van deze vrouwen en hun belangen behartigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Perpetua en de heilige Felicitas, martelaressen tijdens de Romeinse vervolgingen in Carthago, door Christus onze Heer.