donderdag 7 juli 2022

God van mateloze liefde, het zaad van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit waar U dat ook wilt. Wij vragen vandaag Uw zegen en bescherming voor allen die het Evangelie van Jezus Christus uitdragen in Egypte. Schenk hen wijsheid, moed en grote liefde voor hun naasten: dat hun toewijding en geloof veelvoudig vrucht mogen dragen voor onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Peter To Rot, echtgenoot en catechist, vermoord door de Japanse bezetter vanwege zijn geloof, door Christus onze Heer.