donderdag 7 december 2023

Barmhartige God, uit Uw volk Israël is Jezus de Messias voortgekomen. Wij willen U danken voor de mannen en vrouwen in China die door U geroepen zijn om in gewijde stilte en eenzaamheid te getuigen van Uw liefde. Wij bidden: geef Uw Kerk steeds weer nieuwe kluizenaars en kluizenaressen die in de verborgenheid willen bidden om de komst van de Heer. Wees hun nabij in de schone woestijn van het geloof, en geef hun standvastigheid bij hun gebed. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Charles Garnier, priester, martelaar tijdens de missie aan Noord Amerika, door Christus onze Heer.