donderdag 7 april 2022

Eeuwige God, U schenkt ons waarachtig leven wanneer wij trouw zijn aan Uw geboden. In deze Veertigdagentijd vragen wij U om ons een ruim hart en gulle handen te geven. Geef dat wij omzien naar de armen en zieken in onze eigen omgeving; en dat wij met stille vreugde schenken aan de verschillende katholieke acties die in deze Vastentijd gehouden worden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Henry Walpole, priester en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.