donderdag 6 oktober 2022

Barmhartige God, U hebt zich aan ons geopenbaard in Jezus Christus, de Goede Herder. Wij bidden U voor mensen in het zuiden van Pakistan die op het platteland wonen en die leven van de opbrengst van hun land en dieren. Geef dat zij altijd voldoende verdienen om een geestelijk en lichamelijk gezond leven te kunnen leiden, in christelijke vrijheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Bruno, eremiet, door Christus onze Heer.