donderdag 6 mei 2021

God onze goede Vader, U hebt Uw liefdevolle zorg voor allen geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U uit dank voor de actieve religieuze congregaties in India die zich toeleggen op onderwijs, gezondheidszorg en de opvang van wezen en gehandicapten. Geef dat hun werken van naastenliefde ook hun niet-Christelijke landgenoten raken en hen aanzetten tot belangstelling voor de Blijde Boodschap. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Edward Jones, priester en martelaar, door Christus onze Heer.