donderdag 6 juli 2023

Liefdevolle en rechtvaardige God, in het verborgene en ongemerkt voor hen die ziende blind zijn, groeit Uw Koninkrijk gestaag tegen de verdrukking in. Wij vragen Uw zegen en bescherming voor allen die de Blijde Boodschap uitdragen in Hyderabad, India. Voor de kleine groepen religieuzen die zich in vervuilde wijken inzetten voor de allerarmsten en voor wezen: dat hun toewijding en geloof veel vrucht mogen dragen voor alle inwoners van deze miljoenenstad. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maria Goretti, martelares, door Christus onze Heer.