God, Almachtige Vader: op de hoge berg heeft Jezus Christus Uw glorie geopenbaard aan Zijn leerlingen Petrus, Johannes en Jacobus. Uw eigen Zoon is het stralende Licht dat de duisternis van de onwetendheid verdrijft. Wij vragen U op deze feestdag dat de ogen van wereldse machthebbers opengaan voor de heerlijkheid van Uw Zoon en dat zij hun macht en invloed inzetten voor de komst van zijn Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostelen Petrus, Jakobus en Johannes, door Christus onze Heer.