donderdag 5 november 2020

Heer onze God, Jezus van Nazareth, uw Zoon en Gezalfde, was de zoon  van een timmerman en heeft gewerkt om in zijn onderhoud te voorzien. Wij bidden U voor jonge dagloners, boeren en arbeiders in Peru die getroffen worden door kartelvorming en monopolies. Geef dat zij allen een eerlijk loon mogen ontvangen en dat er op de lange termijn voor hen voldoende werk is om zonder grote zorgen een gezin te stichten en te onderhouden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Sylvanus van Syrië, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.