donderdag 5 mei 2022

Heer onze God, in het leven van Jezus van Nazareth hebt U zich geopenbaard als de Lijdende die de kant kiest van hen die gebukt gaan onder ongerechtigheid, ziekte en armoede. Wij vragen U: laat Uw zegen neerdalen over de inwoners van Qatar en geef dat gerechtigheid bloeit waar nu onrecht heerst. Open de oren van jonge Qatarezen voor het Evangelie en geef dat zij zich bekeren tot U. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Grzegorz Frackowiak, religieuze broeder en martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.