donderdag 4 mei 2023

God onze goede Vader, U biedt ons in Jezus Christus, Uw Zoon, het volle leven aan. Geef dat wij, bezield door Uw Geest, met ons gebed en onze werken van caritas, verder mogen groeien tot de volle maat van Christus. Wij bidden in deze tijd van Pasen om Uw zegen voor de miljoenen mensen in Congo-Kinshasa die in grote armoede en vervuiling leven. Versterk hen met hoop op een betere toekomst. Schenk hun wat zij nodig hebben naar lichaam en ziel. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Luca de Toro, Mercedarische broeder en slavenbevrijder, door Christus onze Heer.