donderdag 4 maart 2021

Barmhartige God, U ziet om naar mensen die in nood verkeren en U om hulp vragen. In deze Vastentijd bidden wij U speciaal voor wie wanhopig zijn en U nog niet kennen. Geef dat zij via de moderne communicatiemiddelen Jezus Christus en zijn Kerk ontdekken en de Blijde Boodschap ter harte nemen. Dat het licht van het geloof de duisternis in hun leven verdrijft en dat onze nieuwe zusters en broeders mogen groeien in geloof en ook in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Qerim Sadiku, echtgenoot en martelaar, door Christus onze Heer.