Eeuwige God, U hebt Uw zorg voor alle mensen geopenbaard in Jezus Messias. Hij genas de melaatsen, opende de oren van doven en deed de lammen lopen. Wij bidden U uit grote dank voor de vrouwen en mannen in Oeganda die werken in de zorg. Zegen de onderzoekers, artsen, verplegers en voorlichters met Uw heilige Geest. Geef dat zij vreugde genieten in hun dagelijkse arbeid, en dat zij hun werk in dienst van hun naasten steeds verrichten ter ere van U. Door Christus onze Heer.