donderdag 4 januari 2024

Genadige God, U bent ons nabij en verhoort onze gebeden. Wij willen vandaag Uw zegen vragen voor de bewoners van India, speciaal voor de allerarmsten in de grote miljoenensteden. Voor mensen die wonen in wijken zonder riolering, drinkbaar water, goede scholing, en medische verzorging. Voor de zwakken en werklozen die lijden onder vervuiling en stress. Geef dat deze armen, met Uw hulp, hun situatie spoedig zien verbeteren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Louis de Halles, Mercedarische minderbroeder, slavenbevrijder en martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.