donderdag 4 februari 2021

Genadige God, in Jezus Christus vergeeft U hen die gevallen zijn en berouw tonen. U richt hen weer op tot nieuw leven. Wij bidden U daarom vandaag voor mannen in Jemen die zich schuldig maken aan de vernedering en mishandeling van vrouwen. Geef dat zij Jezus Christus leren kennen, zijn Goede Boodschap omarmen en berouw tonen. Wees hun slachtoffers nabij. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Brito, priester en martelaar, door Christus onze Heer.