donderdag 4 augustus 2022

God, Schepper van hemel en aarde. Uw Zoon Jezus Christus is de enige weg die leidt naar U. Hij is de waarheid; geen andere waarheid maakt ons vrij. Hij is de deur naar het eeuwige leven. Wij danken U voor zijn uitnodiging ten leven. Wij bidden U om blijvende kracht om Hem trouw te volgen op onze levensweg. Geef dat wij deze weg zonder zelfzucht bewandelen, en altijd in liefde voor U en onze naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars, door Christus onze Heer.