donderdag 31 maart 2022

Trouwe God, genadig en steeds Uw Verbond indachtig. Wij bidden U in deze tijd van vasten, boete en bekering voor de Kerk in Egypte: dat zij mag groeien in geloof en in aantal. Laat Uw Kerk vrede zoeken tussen mensen van verschillende achtergronden en levensovertuigingen en maak haar voor de Egyptenaren tot teken van Uw liefde voor alle mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Natalia Tulasiewicz, parochie-vrijwilliger en martelares tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.