donderdag 31 december 2020

Grote en sterke God, U schenkt ons nu weer nieuwe kansen en een nieuw begin. Geef dat wij in 2021 met vers elan meewerken aan de komst van uw Koninkrijk door slachtoffers van armoede en uitbuiting concrete hoop te geven op een betere toekomst. Geef dat velen het sacrament van boete en verzoening ontvangen en opnieuw kunnen beginnen. Wij bidden U om uw Geest en uw zegen voor onze wereld in 2021. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren en martelaressen van Rome, door Christus onze Heer.