donderdag 31 augustus 2023

Barmhartige God, Jezus Messias vraagt dat wij U telkens weer bidden om arbeiders voor de oogst. Wij vragen U daarom om verkondigers van het Evangelie, die de moed en prudentie hebben om van Christus te getuigen in Mali. Geef dat hun woorden als zaadjes in goede aarde vallen, diep wortel schieten, ontkiemen, en veel vrucht dragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Rufina van Caesarea, lekengelovige en echtgenote, martelares tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.