Heer onze God, U wilt dat alle mensen in vrede met elkaar leven. Wij bidden U vandaag voor alle slachtoffers van geweld en armoede in het afgelopen jaar. Wij bidden U om Uw Geest en zegen voor onze wereld in het jaar 2016. Voor machthebbers overal ter wereld: dat zij het komende jaar bijdragen aan vrede en gerechtigheid voor alle mensen. Door Christus onze Heer.